بیوگرافی

تصویر نویسنده

سعید باقری شوروکی

ایشان عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف هستند.و با پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (IPM) هم همکاری دارند.