بیوگرافی

تصویر نویسنده

لوآن بریزین داین

دکتر لوآن بریزین‌داین استاد دانشگاه کالیفرنیا، سان فرانسیسکو، در رشته روانپزشکی و مؤسس کلینیک هورمون و خلق و خوی زنان است. او اولین کسی است که با در نظر گرفتن وضعیت هورمونی متفاوت دو جنس به ارزیابی امیال، ارزش‎‌ها و رفتار مرد و زن پرداخته است. از او کتاب دیگری به نام «مغز مرد» نیز چاپ شده است.