بیوگرافی

توماس میرز

توماس میزر (Thomas A. Meyers)

یکی از تحلیلگران سرشناس بورس وال استریت می باشد که نام وی همواره به عنوان یکی از مراجع معتبر در تحلیل های اقتصادی و مالی در نشریات معتبر اقتصادی آمریکا مطرح بوده است.