بیوگرافی

دیوید آچیسن

دیوید جان آچیس در سال 1946 در انگلستان متولد شد. او در سال 1971 دکترای خود را دریافت کرد و در سال 1977 به عنوان استاد ریاضیات در آکسفورد به تدریس پرداخت. او در سال 2010 و 2011 ریاست انجمن ریاضی انگلستان را به عهده داشت و در سال 2013 از دانشگاه آنگلیای شرقی ( واقع در نوریچ انگلستان) دکترای افتخاری در علم گرفت.