بیوگرافی

تصویر نویسنده

مجتبی لشکر بلوکی

دکتر مجتبی لشکربلوکی دانش آموخته صنعتی شریف و شهید بهشتی در رشته های مهندسی صنایع و مدیریت استراتژيک است. وی شش سال به صورت پیاپی مشاور سه وزیر اقتصاد بوده اند و عضو هیات مدیره بانک صادرات و شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران (ایفیک) بوده و همچنین عضو هیات علمی مدعو دانشگاه صنعتی شریف است. علاوه بر دانشگاه صنعتی شریف، وی سابقه تدریس در دانشگاه های امیرکبیر، تهران، علوم اقتصادی و ... را دارد. تجربه حضور وی در بیش از 35 پروژه سیاست گذاری، برنامه ریزی استراتژيک، مهندسی سازمان و... از وی مشاور و مدرسی توانمند و عملگرا ساخته است.