شیمی پایه جلد ۲

شیمی : مقدمه
ماده
مبانی شیمی : عنصر ، اتم ، و یون
نامگذاری
اندازه گیری
ترکیب بندی شیمیایی
واکنشهای شیمیایی : مقدمه
واکنش در محلولهای ابی
کمیات شیمیایی
انرژی
مدل نوین اتم
پیوند شیمیایی
گاز
مایع و جامد
محلول
اسید و باز
تعادل
واکنشهای اکسایش – کاهش و الکتروشیمی

149,000 تومان
مشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

شیمی پایه جلد ۱

شیمی : مقدمه
ماده
مبانی شیمی : عنصر ، اتم ، و یون
نامگذاری
اندازه گیری
ترکیب بندی شیمیایی
واکنشهای شیمیایی : مقدمه
واکنش در محلولهای ابی
کمیات شیمیایی
انرژی
مدل نوین اتم
پیوند شیمیایی
گاز
مایع و جامد
محلول
اسید و باز
تعادل
واکنشهای اکسایش – کاهش و الکتروشیمی

149,000 تومان
مشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

کنترل فرایندهای شیمیایی

در این کتاب طراحی کنترل و مسائل کاربردی آن به صورت مفهومی ارائه می گردد. همچنین فرموله کردن و تحلیل مسائل کنترل و ساخت و ارزیابی سیستم های کنترل مشابه به تفضیل موردبحث قرار گیرد.
ویژگی های کتاب :
بررسی جامع جنبه های مختلف طراحی سیستم کنترل و اجزا سخت افزاری مورد نیاز برای کاربردهای عملی
تاکید بر درک بنیادی عملکرد کنترل کننده ها و مزایا و معایب نسبی آنها
ارائه مقدمه ای کامل بر سیستمهای مختلف کنترل
ارائه پیش زمینه کامل برای افراد مبتدی در طراحی کنترل فرآیند
ارائه بیش از ۳۰۰ شکل ، ۱۵۰ مثال و نکات متعدد برای درک کامل مطالب

129,000 تومان
مشاهده سریع
افزودن به سبد خرید