بیوگرافی

تصویر نویسنده

محمدرضا شعبانعلی

محمدرضا شعبانعلی

ایشان دانش آموخته کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه صنعتی شریف هستند و  همزمان با تحصیل، به عنوان نماینده فنی - بازرگانی شرکتهای مختلف اروپایی در ایران و خاورمیانه فعالیت نموده‌اند و علم و عمل را در هم‌آمیختند.

طی این سالها جدای از فعالیت تجاری و بازرگانی و صنعتی، به فعالیت علمی و آموزشی نیز پرداخته  که از جمله آنها می‌توان به تالیف کتب متعدد و انتشار مقالات مختلف اشاره نمود.

کتابهای فنون مذاکره، ۵۳ اصل در مذاکره، 53 اصل تصمیم گیری، 53 اصل مدیریت انسانها، پیش بینی قیمت سهام در بورس به روش تحلیل تکنیکال، روش المان محدود و ... از جمله تالیفات و ترجمه‌های ایشان است و جدا از برنامه های رادیویی و تلویزیونی، نوشته‌های متعددی نیز در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، در روزنامه ها و فضای مجازی منتشر گردیده است.

ایشان سرپرستی سایت متمم (محل توسعه مهارتهای من) را نیز بر عهده دارند.