رهیافت حل مسئله در مخابرات ۱

درس مخابرات ۱ یکی از مهم ترین دروس دوره کارشناسی رشته مهندسی برق و پایه ای برای سایر دروس مرتبط است. دراین کتاب مسائل حل شده زیاد و متنوعی را خواهید یافت که در بردارنده کلیه مطالب درس مخابرات ۱ هستند. برای انکه در موقع حل مسائل نیازمند مرجع اضافی دیگری نباشید خلاصه ای از مبحث مرتبط با هر فصل در ابتدای آن فصل آورده شده است. با خواندن این خلاصه درس ها و سپس حل مسائل می توانید در مدت زمان کوتاهی توانایی خود را در حل مسائل مخابرات به طور موثری افزایش دهید.
ویژگی های کتاب :
خلاصه کامل درس در ابتدای هر فصل
۲۳۷ مساله حل شده
پوشش کامل مطالب درس مخابرات ۱ بر اساس سرفصلهای مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
مسائل طبقه بندی شده
سازگار با مراجع درسی
سیستمهای مخابراتی ( کارسن )
سیستمهای مخابراتی آنالوگ و دیجیتال ( شانمونگام )
مقدمه ای بر مخابرات آنالوگ و دیجیتال ( هیکین )

59,000 تومان
مشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

رهیافت حل مسئله در الکترونیک ۱

ویژگیهای کتاب
بیش از ۳۳۰ مسئله حل شده
نوشتارهایی راجع به طراحی شبکه های دارای رابطه تکه تکه خطی ، تحلیل تقویت کننده های یک طبقه و روش تحلیل با اسپایس
کاربردهای عملی متنوع جدولهای مشخصات تقویت کنند های پایه FET , BJT
معرفی جنبه های پیشرفته اسپایس برای تحلیل مدارها و درک بهتر ویژگیهای تقویت کننده های مختلف
آشنایی با اصول طراحی و ذکر مسائل متعددی راجع به طراحی
قابل استفاده با کتابهای درسی
میکروالکترونیک ” سدره ”
قطعات و مدارهای الکترونیک ” نشلسکی ”
تحلیل و طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ  ” گری ”
اصول الکترونیک ” مالوینو ”
مدارهای الکترونیک ” بوگارت “

179,000 تومان
مشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

رهیافت حل مسئله در الکترونیک ۲

ویژگیهای کتاب
بیش از ۳۳۰ مسئله حل شده
نوشتارهایی راجع به طراحی شبکه های دارای رابطه تکه تکه خطی ، تحلیل تقویت کننده های یک طبقه و روش تحلیل با اسپایس
کاربردهای عملی متنوع جدولهای مشخصات تقویت کنند های پایه FET , BJT
معرفی جنبه های پیشرفته اسپایس برای تحلیل مدارها و درک بهتر ویژگیهای تقویت کننده های مختلف
آشنایی با اصول طراحی و ذکر مسائل متعددی راجع به طراحی
قابل استفاده با کتابهای درسی
میکروالکترونیک ” سدره ”
قطعات و مدارهای الکترونیک ” نشلسکی ”
تحلیل و طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ  ” گری ”
اصول الکترونیک ” مالوینو ”
مدارهای الکترونیک ” بوگارت “

179,000 تومان
مشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

رهیافت حل مسئله در ریاضیات مهندسی

رهیافت حل مسئله در ریاضیات مهندسی

پوشش کامل درس ریاضیات مهندسی
منطبق بر سرفصلهای مصبوب وزارت علوم
شامل بیش از ۳۸۰ مسئله با حل تشریحی
شامل نمونه سوالات امتحانی دانشگاهها و آزمونهای کارشناسی ارشد
قابل استفاده دانشجویان رشته های مهندسی برق ، مکانیک ، کامپیوتر ، شیمی ، عمران و…

119,000 تومان
مشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

رهیافت حل مسئله در الکترومغناطیس

ویژگیهای کتاب
بیش از ۵۵۰ مسئله حل شده
مبحث نسبتا مفصلی راجع به حساب برداری
معرفی روشهای حل مسئله در ابتدای هر فصل
بیش از ۱۱۰ مسئله چهار جوابی از مسائل امتحان ورودی کارشناسی ارشد
جداول و فرمولهای مورد نیاز برای حل مسائل الکترومغناطیس
قابل استفاده برای رشته های مهندسی برق و فیزیک
منطبق با کتابهای الکترومغناطیس و مهندسی هیت
الکترومغناطیس میلفورد – کریستی
الکترومغناطیس میدان و موج چنگ

29,000 تومان
مشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

رهیافت حل مسئله در مدارهای الکتریکی ۱

رهیافت حل مسئله در مدارهای الکتریکی ۱
تعدادی از ویژگی های کتاب :
مرور جامع موضوعات پایه ای درس
۹۷۳ مسئله حل شده
سازگاری با تمام مراجع درسی مطرح
طراحی چشم نواز با بهره گیری از رنگ
تصاویر فراوان و گویا برای سهولت یادگیری

219,000 تومان
مشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

رهیافت حل مسئله در مدارهای الکتریکی ۲

رهیافت حل مسئله در مدارهای الکتریکی ۲
تعدادی از ویژگی های کتاب :
مرور جامع موضوعات پایه ای درس
۹۷۳ مسئله حل شده
سازگاری با تمام مراجع درسی مطرح
طراحی چشم نواز با بهره گیری از رنگ
تصاویر فراوان و گویا برای سهولت یادگیری

219,000 تومان
مشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

درس و کنکور شیمی آلی( ارشد)

فهرست مطالب
آلکان ها
آلکن ها
آلکین ها
الکل ها
اترها
آلدئیدها و کتون ها
آمین ها
کربوکسیلیک اسیدها و مشتقات آن
آمینو اسیدها
آروما تیک ها
قندها
شیمی فیزیک آلی

79,000 تومان
مشاهده سریع
افزودن به سبد خرید